Εκθεση- διαγωνισμός φωτογραφίας - Δίκτυο φορέων Πρόληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης

Έκθεση- διαγωνισμός φωτογραφίας μελών Θεραπευτικών Προγραμμάτων με θέμα: Ανθρώπων Σχέσεις

Διοργανώνεται από το Δίκτυο φορέων Πρόληψης και Θεραπείας των Εξαρτήσεων Ν. Θεσσαλονίκης.

 

Για πληροφορίες βλ. τη συννημένη αφίσα.

Συνημμένα αρχεία