Αποφάσεις 91ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

Επισυνάπτεται το  Δελτίο Τύπου και οι Αποφάσεις της 91ης Συνόδου Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων που πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα 13-15 Ιουνίου 2019.
Συνημμένα αρχεία