Τελετή αναγόρευσης του Καθηγητή Καρδιολογίας & Συγγενών Καρδιοπαθειών κ. Μιχαήλ Α. Γκατζούλη, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου και ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής Καθηγητής Αστέριος Ι. Καραγιάννης, σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την τελετή αναγόρευσης του κ. Μιχαήλ Α. Γκατζούλη, Καθηγητή Καρδιολογίας και Συγγενών Καρδιοπαθειών στο Νοσοκομείο Royal Brompton και στο Imperial College του Ηνωμένου Βασιλείου, σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ.

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Τελετών του Παλαιού Κτιρίου της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Με τιμή,

Ο Πρύτανης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
Καθηγητής Νικόλαος Γ. Παπαϊωάννου

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Ιατρικής
Καθηγητής Αστέριος Ι. Καραγιάννης

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Στυλιανή Μιχαηλίδου
Τ: 
2310.99.9268
F: 
2310.99.9293
Συνημμένα αρχεία