Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός για το σχεδιασμό λογότυπου

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα BADGE Becoming A Digital Global Engineer https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/eplus-project-details/#project/2019-1-FR01-KA203-063010

προκηρύσσει διεθνή διαγωνισμό για το σχεδιασμό λογότυπου του προγράμματος  με χρηματικό έπαθλο αξίας 500 ευρώ.

Το πρόγραμμα υλοποιείται από συνέργειες 14 πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και θα αναπτύξει εκπαιδευτικό υλικό για τις επικοινωνιακές και γλωσσικές δεξιότητες, που χρησιμοποιούν οι Μηχανικοί στους επαγγελματικούς χώρους.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η Δρ. Βασιλεία Καζαμία (Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών ΑΠΘ), το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών και δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν οι φοιτητές και οι φοιτήτριες της Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ.

Οι προδιαγραφές και η φόρμα υποβολής παρατίθενται κατωτέρω, ενώ η προθεσμία υποβολής είναι η 1η Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12η μεσημβρινή κεντρικής Ευρώπης.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Βασιλεία Καζαμία
Τ: 
2310998447
Συνημμένα αρχεία