Δημόσια Κλήρωση για το ορισμό επιτροπής επιτροπής παραλαβής για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ

ΤΡΙΤΗ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

 

          Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Tην Πέμπτη 24-10-2019 και ώρα 08:30 π.μ. στο Τμήμα Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 5769/21-10-2019 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών ΑΠΘ (με συνημμένο το αριθμ. 2495/24-9-2019 έγγραφο της Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης ΑΠΘ), για τον ορισμό επιτροπής παραλαβής για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης και Κέντρου Πληροφόρησης ΑΠΘ, η οποία θα παραλαμβάνει προμήθειες και υπηρεσίες διαγωνισμών των οποίων η προϋπολογισθείσα δαπάνη υπερβαίνει τις 150.000 € χωρίς ΦΠΑ.

 

ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.