Ανακήρυξη υποψηφίων εκλογών ανάδειξης εκπροσώπου Ε.E.Π

Η Εφορευτική Επιτροπή που ορίστηκε με την υπ'αριθ. 9126/14-11-2019 Πράξη της Πρυτανείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τους υποψηφίους για τις εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π) στη Σύγκλητο, καθώς και το χώρο και χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, σύμφωνα με το συνημμένο έγγραφο.

Συνημμένα αρχεία