Δημόσια Κλήρωση για το ορισμό επιτροπής οριστικής παραλαβής έργου (Αριθμός Σύμβασης: 5645/2017, Αριθμός 1ης Σ.Σ.Ε.: 28224/2018)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

 

               Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Tην Τρίτη 3-12-2019 και ώρα 09:45 π.μ. στο Τμήμα Διοίκησης θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. πρωτ. 11167/29-11-2019 εγγράφου της Γενικής Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης του ΑΠΘ, για τη συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου με τίτλο «Παροχέτευση όμβριων υδάτων προαύλιου χώρου Κτιρίου Μεταπτυχιακών Σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής».

 

 

Αριθμός Διακήρυξης: 03Σ/2017

Αριθμός Σύμβασης: 5645/31-10-2017, Αριθμός 1ης Σ.Σ.Ε.: 28224/28-6-2018

Προϋπολογισμός (με αναθεώρηση και ΦΠΑ): 71.858,00 € 

Ανάδοχος: Σάββας Καρυπίδης

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2014ΣΕ54600020 ΠΔΕ

 

ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.