Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 261621/2019 για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Από την ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΑΠΘ επισυνάπτεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 261621/2019 για το έργο «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020»

Συνημμένα αρχεία