Πρόγραμμα παραστάσεων του ΚΘΒΕ για τον μήνα Φεβρουάριο

Επισυνάπτεται το πρόγραμμα των παραστάσεων του ΚΘΒΕ  για τον μήνα Φεβρουάριο,

Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος
Συνημμένα αρχεία