Ανακοίνωση της Έδρας UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη

Η Έδρα UNESCO του ΑΠΘ για την Εκπαίδευση στα Δικαιώματα του Ανθρώπου, τη Δημοκρατία και την Ειρήνη ανακοινώνει το πρόγραμμα του Διατμηματικού Μαθήματος για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και την Ειρήνη με τίτλο "Σύγχρονα Παγκόσμια Προβλήματα και η Ευθύνη του Επιστήμονα: διεπιστημονικές προσεγγίσεις". Το Διατμηματικό Μάθημα της Έδρας UNESCO συμπληρώνει φέτος 27 χρόνια συνεχούς λειτουργίας. Στο μάθημα έχουν διδάξει μέχρι σήμερα μέλη Δ.Ε.Π. από όλα σχεδόν τα Τμήματα του ΑΠΘ, καθώς και εκπρόσωποι από διάφορες ΜηΚυΟ  (Γιατροί του Κόσμου, Γιατροί χωρίς Σύνορα, Διεθνής Αμνηστία, Άρσις).

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Διατμηματικού Μαθήματος του εαρινού εξαμήνου 2020.

Συνημμένα αρχεία