ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ

Η Ευρωπαϊκή Ενωση Φοιτητών Νομικών Σχολών, διοργανώνει

την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 17:00 - 21:00

στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ 

The European Law Students' Association THESSALONIKI
Συνημμένα αρχεία