Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου

Αγαπητές/οί συνάδελφοι,
Σε συνέχεια του χθεσινού μας μηνύματος σχετικά με τη διαδικασία Βεβαίωσης Κυκλοφορίας Εργαζομένου, υπάρχει δυνατότητα ψηφιακής έκδοσης της βεβαίωσης για τις 3 βασικές κατηγορίες προσωπικού (Διδακτικού, Διοικητικού και Λοιπού).
Παρακαλούμε επισκεφθείτε την φόρμα:
 
https://it.auth.gr/formaauth
 
κάνοντας χρήση των στοιχείων του ιδρυματικού σας λογαριασμού. Η φόρμα θα είναι διαθέσιμη σήμερα Δευτέρα 23/3/2020 μετά τις 15.00. Τα στοιχεία είναι προσυμπληρωμένα εκτός από το Πατρώνυμο, τον Αριθμό Δελτίου Ταυτότητας και το ωράριο τα οποία θα χρειαστεί να συμπληρώσετε. Η Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου (σε μορφή PDF) σας αποστέλλεται μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Η βεβαίωση εκδίδεται άπαξ και φέρει Μοναδικό Κωδικό και Χρονοσήμανση έκδοσης.
 
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες προσωπικού, οι συμβασιούχοι έργου και οι ΙΔΟΧ θα πρέπει να απευθύνονται για την έκδοση αντίστοιχης βεβαίωσης στον/στην Προϊστάμενό/η τους. Για τους υποψήφιους διδάκτορες  και εργαζομένους σε ερευνητικά προγράμματα, η βεβαίωση εκδίδεται από τους Επιβλέποντες Καθηγητές και Επιστημονικά Υπευθύνους αντίστοιχα, ενώ για τους Ομότιμους καθηγητές από τον/την Πρόεδρο εκάστου Τμήματος.
 

Οι Πρυτανικές Αρχές