Έναρξη αιτήσεων εισδοχής στις Φοιτητικές Εστίες φοιτητών παλαιών ετών Α.Π.Θ.

Ανακοινώνεται η έναρξη των αιτήσεων εισδοχής φοιτητών ΑΠΘ παλαιών ετών από σήμερα 15/05/2020. Λόγω των ειδικών συνθηκών που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων δεν θα λήξει στις 15 Ιουνίου όπως κάθε προηγούμενο έτος αλλά θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται μετά από κάθε κρίση της επιτροπής, θα κατατάσσονται εμβόλιμα στην σειρά κατάταξης για να κριθούν στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.
Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε με φυσική παρουσία του αιτούντος στο γραφείο επιμελητείας στην Α Φοιτητική Εστία, είτε ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Α’ Φοιτητική Εστία, Στίλπωνος Κυριακίδη 17, Σαράντα Εκκλησιές Θεσσαλονίκης, ΤΚ 54636, με την επισήμανση «περιέχει αίτηση για εισδοχή στις ΦΕΘ».
Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται θα τα βρείτε στην ιστοσελίδα των εστιών στο πεδίο «δικαιολογητικά» και στο πεδίο «έντυπα» θα βρείτε το έντυπο αίτησης και την υπεύθυνη δήλωση.
Δεδομένου ότι για φέτος δεν υφίσταται ημερομηνία λήξης της προθεσμίας κατάθεσης των αιτήσεων και ότι η πρώτη κρίση των αιτήσεων θα γίνει μετά την έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, παρακαλείστε όσοι σκοπεύετε να καταθέσετε την αίτηση διά φυσικής παρουσίας να προσέλθετε μετά την οριστική χαλάρωση των περιοριστικών μέτρων, για την αποφυγή συγχρωτισμού τόσο στην εστία όσο και στα μέσα μαζικής μεταφοράς.