Προκήρυξη Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ” για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Ανακοινώνεται η έναρξη υποβολής των αιτήσεων για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών
"Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ" του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Οι αιτήσεις θα διαρκέσουν μέχρι τις 18/6/2020.
To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη "Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ" έχει ως αντικείμενο την προαγωγή της έρευνας και την παροχή εκπαίδευσης και εξειδικευμένης γνώσης μεταπτυχιακού επιπέδου σε απόφοιτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών με κάποια εργασιακή προϋπηρεσία που επιθυμούν να διευρύνουν την εξειδίκευσή τους στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Περισσότερες πληροφορίες στο https://www.mba-auth.gr/

Συνημμένα αρχεία