Βραβείο Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2020

Εκ μέρους του Ιδρύματος Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ), θα θέλαμε να σας
ενημερώσουμε ότι έχει αναρτηθεί η προκήρυξη για το Βραβείο Εξαίρετης
Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας για το έτος 2020 στον τομέα των Βιοϊατρικών
Επιστημών, την οποία σας επισυνάπτουμε.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 30 Ιουνίου 2020.

Ο σύνδεσμος της προκήρυξης: https://www.forth.gr/index_main.php?l=g&c=54&i=1

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων για όλες σας τις ενέργειες και
παραμένουμε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με τιμή,
Καλλιρόη Μαυραντώνη
Υπεύθυνη Βραβείου ΙΤΕ
Τηλ.: 2810391509

Ιδρυμα Τεχνολογίας & ΄Ερευνας (ΙΤΕ)
Συνημμένα αρχεία