Πρόσκληση υποψηφίων με ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση-Εισιτήριες εξετάσεις Τμ. Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Μετά από απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου (στη συνεδρίασή του με αριθμό 60/14-05-2020) και σύμφωνα με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης με αριθμό Φ.151/116946/Β6/11-10-2011, (ΦΕΚ 2438/τ. Β΄/2-11-2011), καλούνται όσοι έχουν ιδιαίτερη καλλιτεχνική προδιάθεση και ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην διαδικασία επιλογής υποψηφίων για την συμμετοχή τους στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Α.Π.Θ., να υποβάλλουν, από 01 έως 10 Ιουνίου 2020, τα δικαιολογητικά τους, στα γραφεία του Τμήματος, στην οδό Ικονίου 1, στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία