Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή" και "Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών"

Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
 
Ο τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Τμήματος Γεωπονίας,
της Σχολής Γεωπονίας Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ
θα πραγματοποιήσει τα ακόλουθα δύο Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών το ακαδημαϊκό έτος 2020-21:
 
- Επιστήμη Τροφίμων και Διατροφή και 

- Νομοθεσία Τροφίμων και Ποτών, το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τη Νομική Σχολή του ΑΠΘ 
 

Συνημμένα αρχεία