ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΣΝΔ

Σας γνωρίζεται, προς ενημέρωση σας, ότι έχει δημοσιευθεί στον Τύπο η συνημμένη προκήρυξη προσλήψεων με επιλογή Στρατιωτικού Διδακτικού Προσωπικού (Σ.Δ.Π.) και Εκπαιδευτικού Προσωπικού με Σύμβαση (Ε.Π.Σ.) του Τμήματος Ναυτικών Επιστημών της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020 – 2021.

Η εν λόγω Προκήρυξη έχει αναρτηθεί στο site της ΣΝΔ (www.hna.gr), καθώς και στο site του ΓΕΝ (www.hellenicnavy.gr).

Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 11/06/2019 – 01/07/2020.

Με εκτίμηση,

Δώρα Γιαννοπούλου

Κοσμητεία ΣΝΔ

Τμήμα Υποστήριξης Διδακτικού Προσωπικού

Ακαδημαϊκής Εκπάιδευσης και Αξιολόγησης

Τηλ.: 210-4581309

E-mail: dath@hna.gr

ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ
Συνημμένα αρχεία