ΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής ΑΠΘ «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη»

Προκηρύσσεται η εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητριών/τών για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Νεότερες μέθοδοι και τεχνολογίες στην θεραπευτική αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη» του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας ΑΠΘ

Ο κύκλος του Προγράμματος Σπουδών (Π.Μ.Σ.) διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης ( 2 εξάμηνα παρακολούθησης θεωρητικών μαθημάτων, 1 εξάμηνο πρακτικής άσκησης και 1 εξάμηνο για την εκπόνηση και συγγραφή Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας).
Η έναρξη των μαθημάτων έχει οριστεί για τον Οκτώβριο του 2020.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 22/06/2020 έως 31/07/2020 και 01/09/2020 έως 15/09/2020 στη διεύθυνση: diabetes-med@auth.gr
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: www.diabetesmaster.gr

Συνημμένα αρχεία