Πρόσκληση ατόμων για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη (system administrator/programmer/developer)

Πρόσκληση ατόμων για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη (system administrator/programmer/developer) της ομάδας 'ΙΚΑΡΟΣ' σε Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική όραση για α) ανάλυση και παραγωγή ψηφιακών μέσων και β) ευφυή έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων drones

Αντικείμενα έρευνας/ανάπτυξης ΙΚΑΡΟΥ:
Μηχανική Μάθηση και Υπολογιστική όραση
A. Μηχανική Μάθηση για ανάλυση και παραγωγή ψηφιακών μέσων
Ανάλυση δεδομένων κοινωνικών δικτύων
Βαθιά μάθηση για υποτιτλισμό και περίληψη βίντεο
Βαθιά μάθηση για παραγωγή νέου οπτικού υλικό (adversarial networks, imitation learning)
Συνεχιζόμενη μάθηση και επανεκπαίδευση δικτύων DNN
B. Ευφυής έλεγχο και ανάλυση οπτικών δεδομένων drones
Υλοποιήσεις λογισμικού σε Ανάλυση οπτικής πληροφορίας (εικόνων και βίντεο) από drones
Ρομποτική όραση drones
Μηχανική μάθηση για ανάλυση δεδομένων και έλεγχο drones
Robotic Operating System (ROS)
Κατανεμημένα και ενσωματωμένα συστήματα
Διαχείριση και ανάπτυξη μεγάλων πακέτων λογισμικού
Έλεγχος συνεργατικών και αυτόνομων ρομπότ (drones)

Σχετικά ερευνητικά έργα και σύνδεσμοι:
1. AERIAL-CORE H2020 R&D Project: https://aerial-core.eu/
2. AI4Media H2020 Project: https://ai4media.eu/
3. Multidrone H2020 R&D Project: https://multidrone.eu/
4. Prof. I. Pitas Google scholar: https://scholar.google.gr/citations?user=lWmGADwAAAAJ&hl=el
5. Artificial Intelligence and Information analysis (AIIA) Lab www.aiia.csd.auth.gr
Υπάρχουν δυνατότητες χρηματοδότησης, μετά από δημόσια ανταγωνιστική προκήρυξη θέσης για τεχνική και ερευνητική υποστήριξη (system administrator, programmer, developer).

Θα προτιμηθούν απόφοιτοι προπτυχιακών ή μεταπτυχιακών σπουδών Πληροφορικής ή ΗΜΜΥ ή συναφών και ισότιμων σχολών ΑΕΙ/ΤΕΙ με:
• γνώσεις διαχείρισης συστημάτων και δικτύων
• διαχείριση και συντήρηση HW/SW
• γνώσεις διαχείρισης λειτουργικών συστημάτων Windows/Unix και ανάπτυξη εφαρμογών WWW
• γνώσεις προγραμματισμού (C/C++, Python, MATLAB, ROS)
• γνώσεις μηχανικής/βαθιάς μάθησης ή/και τεχνητής όρασης ή/και ρομποτικής ή/και επεξεργασίας εικόνας/βίντεο/σήματος.

Βιογραφικά: Καθηγητής Ιωάννης Πήτας, Τμήμα Πληροφορικής ΑΠΘ, pitas@csd.auth.gr