ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ Για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οδοντιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Α.Π.Θ. με θητεία έως 31 Αυγούστου 2022 και ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ