Προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου για τα τμήματα της Σχολής Ο.Π.Ε.

Η Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. ανακοινώνει εκ νέου την προκήρυξη εκλογών για την ανάδειξη προέδρου και αναπληρωτή προέδρου για τα Τμήματα της Σχολής με εφαρμογή του νέου νόμου
Δείτε τις προκηρύξεις των εκλογών:

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Γεωργία Κότσια
Τ: 
2310996530
Κοσμητεία
Συνημμένα αρχεία