Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαίδευση των Καθηγητών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που διδάσκουν το μάθημα της Καινοτομίας/Τεχνολογίας/Επιχειρηματικότητας και των Καθηγητών των σχολών Αρχιτεκτονικής σε θέματα Διανοητικής/Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.)
Συνημμένα αρχεία