Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων

Επισυνάπτεται δελτίο τύπου των εκδηλώσεων που θα διοργανωθούν στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων, στην Αθήνα στις 9-10/7/2020, στα πλαίσια του προγράμματος LIFE για τη Γενετική Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών Δασών (LIFEGENMON).

Συνημμένα αρχεία