Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών: «Μικρά ερευνητικά προγράμματα» - Ένα εργαλείο προαγωγής της Δασικής έρευνας.

Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία, στην αίθουσα συνεδριάσεων των εγκαταστάσεων της Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος στο Φοίνικα, την Πέμπτη 9-7-2020 , ημερίδα με θέμα τον έλεγχο προόδου των «μικρών ερευνητικών έργων» που χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους Καθηγητές και Ομότιμοι Καθηγητές καθώς και προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές της Σχολής.
Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν τα πρώτα, πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα από τα πέντε (5) ερευνητικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στα Πανεπιστημιακά Δάση του Ταξιάρχη Χαλκιδικής και Περτουλίου Τρικάλων από το 2019 και αφορούν στα αντικείμενα της παρακολούθησης της ορνιθοπανίδας και της επίδρασης των μεθόδων διαχείρισης δασών υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, της χρήσης τεχνολογίας laser για την αποτύπωση των δασών και του αναγλύφου του εδάφους και της ψηφιακής αποτύπωσης του οδικού δικτύου και των δασικών μονοπατιών ώστε τα δεδομένα να είναι διαθέσιμα για χρήση για δασοπυρόσβεση αλλά και για δραστηριότητες οικοτουρισμού.
Τα «μικρά ερευνητικά έργα» είναι ένας θεσμός που καθιερώνεται από το Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών με σκοπούς την προαγωγή της έρευνας στα δάση δίνοντας την ευκαιρία σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές να κάνουν τα πρώτα τους βήματα στο χώρο της δασικής έρευνας, υπό την καθοδήγηση των μελών ΔΕΠ της Σχολής Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.

Συνημμένα αρχεία