Πρακτικά εφορευτικών επιτροπών εκλογών στα Τμήματα της Σχολής Ο.Π.Ε.

Σε σχέση με τις εκλογές για την ανάδειξη προέδρων και αναπληρωτών προέδρων των 3 Τμημάτων της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του Α.Π.Θ. δείτε το 1ο πρακτικό για κάθε μία από τις εφορευτικές επιτροπές σχετικά με τον ορισμό διαχειριστών και ην ανακήρυξη υποψηφίων

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Γεωργία Κότσια
Τ: 
2310996530
Κοσμητεία
Συνημμένα αρχεία