Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόσπαση υπαλλήλων στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ_Διεύθυνση Διοίκησης και Οικονομικού Προγραμματισμού
Συνημμένα αρχεία