Αποτελέσματα εκλογών στα Τμήματα της Σχολής Ο.Π.Ε.

Δείτε τα αποτελέσματα των εκλογών για τα 3 Τμήματα της Σχολής ΟΠΕ μέσα από τα πρακτικά των εφορευτικών επιτροπών

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Γεωργία Κότσια
Τ: 
2310996530
Συνημμένα αρχεία