ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ:ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ:ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481) Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους: ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟ,ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΟΥΔΑ,ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο), στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 17 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης: 1. Ελευθερία Θανούλη έλαβε 11 ψήφους. 2. Παναγιώτης Σαλαπάτας έλαβε 6 ψήφους Κατά συνέπεια, εκλέγεται η Ελευθερία Θανούλη. Το Οργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ) ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία