ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ:ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα,21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14.00, το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
ΔΗΜΗΤΡΙΟ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟ,ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ
ΙΩΑΝΝΗ ΜΑΡΟΥΔΑ,ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΝΕΦΕΛΗ-ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ
βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),
στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 1 λευκό ψηφοδέλτιο
16 έγκυρα ψηφοδέλτια,
Συνολικά 17 έγκυρα και λευκά
εκ των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
1. Ιωάννης Κολαξίζης έλαβε 16 ψήφους.
Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο Ιωάννης Κολαξίζης.
2
Το Οργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΙΑΜΠΑΣΑΚΟΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΡΟΥΔΑΣ
ΝΕΦΕΛΗ ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία