ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ:ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΘΕΑΤΡΟΥ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα, 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 και ώρα 14.07,το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ,ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ,ΛΕΚΤΟΡΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΑΤΡΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),
στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 15 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ 15 ψήφους.
2
Κατά συνέπεια, εκλέγεται η Ευαγγελία Καρακώστα
Το Όργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
ΕΥΠΡΑΞΙΑ ΣΤΑΜΟΥΛΗ
ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία