ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020 για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ

ΣΧΟΛΗ:ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ:ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΗΣ 22 ΙΟΥΛΙΟΥ 2020
για την ανάδειξη Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ
Άρθρο 4 παρ. 5 της ΚΥΑ 77561/Ζ1/19.6.2020 (Β’ 2481)
Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα,22 Ιουλίου 2020 και ώρα 13.00, το Οργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ), αποτελούμενο από τους:
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟ,ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ,ΕΠΙΚΟΥΡΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΨΑΛΤΟΠΟΥΛΟΥ,ΕΠΙΚΟΥΡΗ ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΘ
βεβαιώνει ότι μετά την καταμέτρηση των ψήφων και την σύνταξη του Πρακτικού Καταμέτρησης Ψήφων (το οποίο επισυνάπτεται στο πρωτότυπο),
στην ηλεκτρονική κάλπη βρέθηκαν 17 έγκυρα ψηφοδέλτια, εκ των οποίων έλαβον κατά σειρά κατάταξης:
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΚΑΛΛΙΕΡΟΣ: έλαβε 16 ψήφους.
Κατά συνέπεια, εκλέγεται ο κ. Γεώργιος Σακαλλιέρος.
2
Το Οργανο Διενέργειας Εκλογών (ΟΔΕ)
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ
ΘΕΟΔΩΡΑ

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ιάκωβος Ποταμιάνος
Τ: 
2310997077
Συνημμένα αρχεία