Μήνυμα του Πρύτανη του ΑΠΘ, Καθηγητή Νικολάου Γ. Παπαϊωάννου, για την επέτειο Αποκατάστασης της Δημοκρατίας

Η Αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην πατρίδα μας σηματοδοτεί τη μετάβαση σε μια νέα εποχή και ο εορτασμός της συνιστά εμβληματική επέτειο.

Η Δημοκρατία προσφέρει τα εχέγγυα για την προσωπική και συλλογική πρόοδο και την ανάπτυξη της κοινωνίας. Με τρόπο ισότιμο και ελεύθερο, συμβάλλει στην ελεύθερη έκφραση και στη διακίνηση των ιδεών.

Εντός του δημοκρατικού πολιτεύματος θωρακίζεται η ακαδημαϊκή ελευθερία. Τα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας συμμετέχουν χωρίς περιορισμούς και προσκόμματα στην έρευνα και τη διδασκαλία, καλλιεργώντας την προσωπικότητά τους και αναπτύσσοντας την επιστημονική τους δραστηριότητα.

Το πολύτιμο αγαθό της Δημοκρατίας συμβάλλει στην ακαδημαϊκή και επιστημονική πρόοδο και συνεπακόλουθα στην πρόοδο της χώρας. Προσφέρει ανοιχτούς ορίζοντες σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης οι οποίες με τη σειρά τους καλλιεργούν τις δημοκρατικές αξίες και δίνουν στην κοινωνία τους πολίτες και τους επιστήμονες του αύριο.

Η Δημοκρατία δεν αποτελεί μόνο ένα πολίτευμα. Είναι τρόπος σκέψης και ζωής. Είναι το ανεκτίμητο κληροδότημα της Ελλάδας στον κόσμο.