Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εκπαιδευτικό προσωπικό(νηπιαγωγός, βρεφονηπιοκόμος) στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ

Η ΕΑΔΠ ΑΠΘ ΑΕ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αιτήσεις, για τη θέση α) νηπιαγωγού και β) βρεφονηπιοκόμου, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου, στο Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ που διαχειρίζεται η Εταιρεία. Το Παιδικό Κέντρο ΑΠΘ αναζητά εποχικούς/ έκτακτους νηπιαγωγούς και βρεφονηπιοκόμος, για την κάλυψη πιθανών αναγκών κατά το σχολικό έτος 2020-2021. http://www.paidiko.auth.gr/node/336