Αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία, Τμήμα Ιατρικής

Το Τμήμα Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ανακοινώνει την προκήρυξη για πέμπτη χρονιά του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών (MSc) για επαγγελματίες υγείας, στην Ιατρική Ερευνητική Μεθοδολογία.
Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ

Συνημμένα αρχεία