Προκήρυξη για την εισαγωγή στο ΠΜΣ "Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)"

Το Τμήμα Φυσικής ανακοινώνει τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων μεταπτυχιακών Φοιτητών στo Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ηλεκτρονική Φυσική (Ραδιοηλεκτρολογία)».
Ο μέγιστος αριθμός των εισακτέων φοιτητών είναι 20.
Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Τμημάτων ΑΕΙ (Πανεπιστημίων και ΤΕΙ) Φυσικής, Επιστήμης και Τεχνολογίας Υπολογιστών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών, Διοίκησης Τεχνολογίας, Σχολής Ικάρων καθώς και των Τμημάτων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών και Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, της ημεδαπής και αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.
 
Η αίτηση κατατίθεται στη Γραμματεία του Τµήµατος Φυσικής από 31 Αυγούστου έως 25 Σεπτεμβρίου 2020.
Κατεβάστε την ανακοίνωση από εδώ.
Κατεβάστε την αίτηση από εδώ.

 

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Δημήτριος Μπάμπας
Τ: 
2310998430