Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με την 4η Βράβευση Εφευρετών που πραγματοποιεί ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (ΟΒΙ)

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (Ο.Β.Ι.)
Συνημμένα αρχεία