ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

Tην Παρασκευή 11-9-2020 και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), όπου προσωρινά στεγάζεται το Τμήμα Διοίκησης ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 665/7-9-2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, για τον ορισμό Επιτροπής Ενστάσεων για Συνοπτικούς Διαγωνισμούς Προμήθειας Ειδών και Παροχής Υπηρεσιών που πραγματοποιούνται από το Τμήμα Προμηθειών του ΑΠΘ.
 
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.