ΚΛΗΡΩΣΗ ΓΙΑ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Tην Παρασκευή 11-9-2020 και ώρα 11:15 π.μ., στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), όπου προσωρινά στεγάζεται το Τμήμα Διοίκησης ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 707/8-9-2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, για τον ορισμό Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων στο πλαίσιο του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρ. 507/2020 για την Προμήθεια Βιβλιογραφικών Βάσεων Δεδομένων και Ξενόγλωσσων και Ελληνικών Ηλεκτρονικών Περιοδικών για τις ανάγκες των Βιβλιοθηκών του ΑΠΘ, για το έτος 2021, συνολικού προϋπολογισμού 362.903,25 € χωρίς ΦΠΑ (450.000,00 € με ΦΠΑ 24%).

 
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.