Κλήρωση για τον ορισμό Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας

 
            ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020
 
                Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Tην Τετάρτη 16-9-2020 και ώρα 11:00 π.μ., στο Γραφείο Διασύνδεσης ΑΠΘ (Κτίριο Διοίκησης, 1ος όροφος), όπου προσωρινά στεγάζεται το Τμήμα Διοίκησης ΑΠΘ, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια κλήρωση μεταξύ των προτεινόμενων μελών του αριθ. 933/10-9-2020 εγγράφου του Τμήματος Προμηθειών της Διεύθυνσης Περιουσίας και Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΑΠΘ, για τον ορισμό  Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής των Υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας για τον συνοπτικό ηλεκτρονικό διαγωνισμό ανοικτής διαδικασίας αριθ. 179/2020, για την Παροχή Υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας (Ιατρός Εργασίας και Τεχνικός Ασφαλείας) για την κάλυψη των αναγκών του ΑΠΘ, καθώς και την αντίστοιχη διαδικασία διαπραγμάτευσης, διάρκειας δεκαοκτώ (18) μηνών.
  ΑΠΟ  ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Π.Θ.