Διαγωνισμός σχετικά με την καινοτομία και την τεχνολογία για επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων

Αξιότιμε Κύριε / Αξιότιμη Κυρία,

επικοινωνώ μαζί σας για να σας ενημερώσω για έναν διαγωνισμό που υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και αφορά στην καινοτομία και στην τεχνολογία για επίλυση περιβαλλοντικών θεμάτων.

Η τελική ημερομηνία υποβολής είναι 15 Οκτωβρίου 2020. Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στη σελίδα του διαγωνισμού: greenathon.ai4goodchallenge.com

Με εκτίμηση,
---

Demetris Gerogiannis, PhD
Mantis Business Innovation, CIO

mob: (+30)-210-010-9066
web: www.mantisbi.io

Greenathon/AI4GoodChallenge
Συνημμένα αρχεία