ΑΠΘ - ΠΦΛ

Οι Πρυτανικές Αρχές του ΑΠΘ υπηρετούν άοκνα και αδιαπραγμάτευτα την ανάπτυξη του Δημόσιου Πανεπιστημίου, είτε στο πλαίσιο του μεγαλύτερου ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της χώρας, είτε μέσω της στάσης τους στη Σύνοδο των Πρυτάνεων. Βασική επιδίωξη η διασφάλιση της παροχής υψηλών εκπαιδευτικών υπηρεσιών στους φοιτητές μας, η συνεχώς ενισχυόμενη ερευνητική δραστηριότητα με άμεσα αποτελέσματα στην κοινωνία και στην παραγωγή, και η διατήρηση των βέλτιστων συνθηκών διαβίωσης με δεδομένους τους περιορισμούς που οι εξωγενείς συνθήκες επιβάλλουν.

Ειδικότερα όσον αφορά στις υπηρεσίες της Πανεπιστημιακής Φοιτητικής Λέσχης (ΠΦΛ), τα τελευταία χρόνια καταγράφεται μια συνεχής βελτίωση του βαθμού ικανοποίησης των φοιτητών και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, όπως αυτό αποδεικνύεται και από τις δημοσιοποιημένες ετήσιες καταγραφές της άποψης των σιτιζομένων. Μάλιστα, ανταποκρινόμενοι άμεσα στις ιδιαίτερες συνθήκες εν μέσω πανδημικής κρίσης, διασφαλίστηκε η λειτουργία της ΠΦΛ με διανομή συσκευασμένου φαγητού και στα τρία γεύματα, χωρίς να προκύψει καμία διακοπή της σίτισης και διατηρώντας τα υψηλά ποιοτικά πρότυπα που έχουμε επιβάλει.

Ως εκ τούτου, θεωρούμε τις όποιες κακόβουλες κριτικές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας, με αφορμή τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν εργαζόμενοι εταιριών στις οποίες έχουν ανατεθεί συγκεκριμένα έργα από την ΠΦΛ, ως αβάσιμες και παραπλανητικές. Μας ενδιαφέρει πρωτίστως η συνεχής βελτίωση του Δημόσιου Πανεπιστημίου και των συνθηκών διαβίωσης των μελών της κοινότητάς του. Επιπρόσθετα, οι όποιες δίκαιες διεκδικήσεις εργαζομένων άλλων εταιριών μας έχουν βρει και θα μας βρουν διαρκώς αρωγούς, ειδικότερα όταν αυτές συνδυάζονται με τη δική μας προσπάθεια για την όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματική υλοποίηση των έργων που ανατίθενται και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το ΑΠΘ.

Οι Πρυτανικές Αρχές