Συμμετοχή φοιτητών σε μαθήματα στις θεματικές ενότητες «European identities» και «Natural & Societal Sustainability»

post image

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες,
Στο πλαίσιο της συμμαχίας Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων EPICUR, στην οποία συμμετέχει το Α.Π.Θ., σας ενημερώνουμε ότι έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ορισμένα μαθήματα που προσφέρονται στις θεματικές ενότητες «European identities» και «Natural & Societal Sustainability». Αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων και δήλωση συμμετοχής, μπορείτε να βρείτε στον σύνδεσμο: https://epicur.education/course-catalogue/.
Επισημαίνεται ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα συμμετάσχουν είναι περιορισμένος και η επιλογή θα γίνει από τα Πανεπιστήμια της Συμμαχίας.
 
O Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων
και Φοιτητικής Μέριμνας,
Δημήτριος Κωβαίος

Πληροφορίες-επικοινωνία