Διατμηματικά μαθήματα ιταλικής γλώσσας (επίπεδο A1)

Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στην ιταλική γλώσσα (επίπεδο A1) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: μικρόφωνο και κάμερα) και κατά κύριο λόγο ασύγχρονα με υποχρεωτική εβδομαδιαία παρουσία σε online συνάντηση κάθε Τετάρτη, 16.30-17.30 (αρχικά για το χειμερινό εξάμηνο) από τη διδάσκουσα Ελένη Παπαδάκη, μέλος Ε.Ε.Π. του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Λόγω των ειδικών συνθηκών το μάθημα διαμορφώνεται ως εξής: το μάθημα θα αναρτάται κάθε Δευτέρα απόγευμα στην πλατφόρμα e-learning του ΑΠΘ στο οποίο είναι υποχρεωτική η εγγραφή. Κάθε Τετάρτη θα υπάρχει συνάντηση online στην πλατφόρμα zoom. Κάθε Παρασκευή απόγευμα θα γίνεται κατάθεση των εβδομαδιαίων εργασιών (αρχεία word, ηχητικά αρχεία).
Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας (οι πρωτοετείς θα επισυνάπτουν αποδεικτικό εγγραφής στο τμήμα σπουδών).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 19 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00.
Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία