Διατμηματικό μάθημα «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο των δωρεάν μαθημάτων του θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 σε φοιτητές/-ήτριες του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διατμηματικό μάθημα γαλλικής γλώσσας (επίπεδο Β1) «Προετοιμασία φοιτητών για συμμετοχή σε πρόγραμμα ERASMUS+ σε γαλλόφωνα Πανεπιστήμια» -Preparation in the French language for participating in ERASMUS+ Programmes (κωδικός: ΓΑΛ-ERASM για το χειμερινό εξάμηνο και ΓΑΛ-ERASM-B για το εαρινό εξάμηνο) κατά το χρονικό διάστημα 21 Οκτωβρίου 2020 έως 4 Ιουνίου 2021 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 18/20-7-2020 και 19/9-10-2020).
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών – πολιτισμικών δεξιοτήτων στη γαλλική γλώσσα (επίπεδο B2) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Α2, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α2 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα «ΓΑΛΛΙΚΑ Α2» του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Το μάθημα θα διδάσκεται εβδομαδιαίως (3 ακαδημαϊκές διδακτικές ώρες), κάθε Τετάρτη, ώρες 16.00 -18.15 από τη διδάσκουσα, κ. Ελένη Γκίνου, μέλος Ε.Ε.Π του Κ.Δ.Ξ.Γ.

Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) στο οποίο θα περιλαμβάνεται απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της γαλλικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 18 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 23.00.
Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία