Διατμηματικό μάθημα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού (επίπεδο βασικής γνώσης A2) από το ΚΔΞΓ

Το Κέντρο Διδασκαλίας Ξένων Γλωσσών στο πλαίσιο συνεργασίας του με το Πρόγραμμα «ΙΑΣΩΝ» θα προσφέρει για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 δωρεάν μαθήματα ρωσικής γλώσσας και πολιτισμού (επίπεδο βασικής γνώσης A2) (κωδικός: ΡΩΣ-Α2Α για το χειμερινό εξάμηνο και ΡΩΣ-Α2Β για το εαρινό εξάμηνο) σε φοιτητές/ήτριες του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το χρονικό διάστημα 19 Οκτωβρίου 2020 έως 4 Ιουνίου 2021 (αποφάσεις ΓΣ αριθμ. 18/20-7-2020 και 19/9-10-2020).
Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων στη ρωσική γλώσσα (επίπεδο Α2) στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.
Πληροφορίες για το μάθημα
• Απευθύνεται σε προπτυχιακούς (από το Γ’ εξάμηνο και μετά) και μεταπτυχιακούς φοιτητές/ήτριες όλων των Τμημάτων του Α.Π.Θ., που δεν πρόκειται να ορκιστούν κατά τη διάρκεια του Προγράμματος.
• Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο μάθημα είναι η γνώση της ρωσικής γλώσσας σε επίπεδο Α1, που αποδεικνύεται με πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Α1 ή βεβαίωση συμμετοχής στο διατμηματικό μάθημα «ΡΩΣΙΚΑ Α1» του Κ.Δ.Ξ.Γ.
• Το μάθημα θα διδαχθεί με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Απαραίτητος εξοπλισμός για την παρακολούθηση του μαθήματος: Μικρόφωνο και κάμερα.
• Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα (4 ακαδημαϊκές ώρες) Τρίτη 19:00-20:30 και Πέμπτη 19:00-20:30. Θα πραγματοποιηθούν και δια ζώσης συναντήσεις σε συνεννόηση με τον διδάσκοντα, κ. Φωτιάδη Δημήτριο, Δρ. Ρωσικής Φιλολογίας [σε αυτές είναι υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 3707/τ.Β./4-9-2020) με θέμα «Λειτουργία των ΑΕΙ και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού κατά τη λειτουργία τους»)].
Οι φοιτητές/ήτριες που ενδιαφέρονται, καλούνται να δηλώσουν συμμετοχή συμπληρώνοντας τη σχετική online αίτηση στην οποία θα επισυνάπτουν αρχείο (.pdf ή .zip μορφή) με απαραίτητο αποδεικτικό γνώσης της ρωσικής γλώσσας και πρόσφατο αντίγραφο της αναλυτικής τους βαθμολογίας.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως 15 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 13.00.
Θα επιλεγούν 25 φοιτητές/ήτριες με σειρά προτεραιότητας.

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελένη Κουτούση
Τ: 
2310995165
Συνημμένα αρχεία