Υποτροφία Αριστείας Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας/Μεταδιδακτορικού Ερευνητή

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε την Προκήρυξη για Υποτροφία Αριστείας Μεταδιδακτορικής Ερευνήτριας/Μεταδιδακτορικού Ερευνητή της Επιτροπής Ερευνών ΑΠΘ 2020, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα. Ο σχετικός σύνδεσμος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Ερευνών είναι https://www.rc.auth.gr/Announcement/Details/Item/52197?ReturnToPage=1&Pa....

Συνημμένα αρχεία