ΔΠΜΣ:« Ολοκληρωμένη Διαχείριση Λεκανών Απορροής και Παράκτιων Περιοχών»

Τα Τμήματα Βιολογίας, Γεωλογίας και Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ ανακοινώνουν την πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων ΕΝ ΑΝΑΜΟΝΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΕΚ που πρόκειται να δημοσιευτεί για το ΔΠΜΣ «Ολοκληρωμένη διαχείριση λεκανών απορροής και παράκτιων περιοχών»
 
Περισσότερες πληροφορίες εδώ