Ενημέρωση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών

Προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ΑΠΘ
Σύμφωνα με την Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 69919 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 4831/Β/02-11-2020) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Σερρών προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, κατά το χρονικό διάστημα από την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 17 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 05:59 ισχύουν τα ακόλουθα:
 
Εφαρμογή τηλεργασίας κατά 50% σύμφωνα με τις οδηγίες της Γενικής Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών.
 
Αποστολή μηνύματος στο 13033 χωρίς χρέωση για περιπτώσεις μετάβασης σε: φαρμακείο ή επίσκεψη σε γιατρό, σε κατάστημα, τράπεζα ή μετακίνηση για παροχή βοήθειας , τελετές, σωματική άσκηση και κίνηση με κατοικίδιο ζώο.
 
Περιορισμός κυκλοφορίας

  • Από τις 5:00 έως τις 21:00 επιτρέπονται οι μετακινήσεις για την εξυπηρέτηση ζωτικών, προσωπικών ή επαγγελματικών αναγκών με σχετική βεβαίωση ή με τη χρήση SMS, όπως προαναφέρθηκε. Για τη βεβαίωση μετακίνησης στο ΑΠΘ ακολουθείτε τον σύνδεσμο https://it.auth.gr/formaauth
  • Από τις 21:00 έως τις 5:00 επιτρέπονται μόνο μετακινήσεις από και προς την εργασία με χρήση της σχετικής βεβαίωσης.
  • Aπαγορεύεται η μετακίνηση εκτός των ορίων της οικείας Περιφερειακής Ενότητας, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μετακίνησης μελών του ΑΠΘ: α) από και προς την εργασία (λ.χ. αρχαιολογικοί χώροι, ΤΕΦΑΑ Σερρών, Τμήματα ή χώροι ΑΠΘ εκτός περιφερειακής ενότητας Θεσσαλονίκης κτλ.), β) για λόγους υγείας, γ) προς τον τόπο της μόνιμης κατοικίας. Ο εργαζόμενος θα πρέπει να φέρει μαζί σχετική βεβαίωση, η οποία θα χορηγείται από τον αρμόδιο Κοσμήτορα, Πρόεδρο, Διευθυντή Τομέα/Εργαστηρίου, Επιστημονικά υπεύθυνου.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους (εσωτερικούς και εξωτερικούς).
Οι Πρυτανικές Αρχές

Συνημμένα αρχεία