Νέα πιστοποιημένα επιμορφωτικά προγράμματα από το ΚΕΔΙΒΙΜ ΑΠΘ

 
Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης του ΑΠΘ (ΚΕΔΙΒΙΜ-ΑΠΘ) ανακοινώνει την έναρξη νέων κύκλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων.
 
Όλα τα προγράμματα παρέχουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τις αντίστοιχες μονάδες ECTS ή βεβαίωση παρακολούθησης.
 
Καθ’ όλη τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων και ρυθμίσεων στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του κορονοϊού, όλα τα προγράμματα υλοποιούνται με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας.
 
«Marketing και Διαχείριση Οδοντιατρικών Μονάδων»
Διάρκεια: 102 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 05/11/2020
Έναρξη: 13/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Κοσμάς Τολίδης, Καθηγητής Τμ. Οδοντιατρικής
Περισσότερα: https://bit.ly/38bp9me
 
«Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του»  (Για συμμετέχοντες από τη Βόρεια Ελλάδα)
Διάρκεια: 15 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 14/11/2020
Έναρξη: 13/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Τμ. Νομικής
Περισσότερα: https://bit.ly/389KNY3
 
«Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Yellow Belt (επίπεδο I)
Διάρκεια:  56 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/3mUIAn9
 
«Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ΙSO 9001: 2015»
Διάρκεια:  56 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/3kWiikb
 
«Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017»
Διάρκεια:  70 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/3erCCHm
 
«Εκπαίδευση σε θέματα διαπίστευσης εργαστηρίων σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO/IEC 17025:2017»
Διάρκεια:  70 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/3mPigLb
 
«Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο  FSSC 22000 [Version 5] Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»
Διάρκεια:  56 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/386u4EZ
 
«Εκπαίδευση σε θέματα περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 14001:2015: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Μετάβαση στο νέο πρότυπο ISO 14001 : 2015»
Διάρκεια:  56 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/2I3tWLJ
 
«Εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων σύμφωνα με το πρότυπο  EN ISO 22000:2018: Εσωτερικοί και Επικεφαλής Επιθεωρητές Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων»
Διάρκεια:  56 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/2GqDcZw
 
«Μεθοδολογία Lean Six Sigma – Green Belt (επίπεδο II)»
Διάρκεια:  80 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/11/2020
Έναρξη: 15/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Δημητρούλα Λαμπροπούλου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Χημείας
Περισσότερα: https://bit.ly/3eolqmh
 
«Short course on Deep Learning and Computer Vision for autonomous systems»
Διάρκεια: 16 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 18/11/2020
Έναρξη: 18/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Πήτας, Καθηγητής Τμ. Πληροφορικής
Περισσότερα: https://bit.ly/3jSVrV7
 
«Εφαρμογή νέων τεχνολογιών και μεθόδων στη βιντεοανάλυση για την αξιολόγηση της ανάλυσης απόδοσης (performance analysis) των ποδοσφαιριστών»
Διάρκεια: 48 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 19/11/2020
Έναρξη: 20/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Θωμάς Μεταξάς, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Περισσότερα: https://bit.ly/2JAZt8g
 
«Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων Διά Βίου Μάθησης» Μοριοδοτούμενο
Διάρκεια: 300 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 11/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Περισσότερα: https://bit.ly/35WVN8k
 
«Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση: Εξειδίκευση στελεχών, εκπαιδευτικών και εκπαιδευτών ενηλίκων» Μοριοδοτούμενο
Διάρκεια: 410 ώρες
Έναρξη πρώτου τμήματος: 22/11/2020
Αιτήσεις μέχρι 04/12/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος:
Δρ. Αζαρίας Μαυρόπουλος, μέλος ΕΔΙΠ, στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Περισσότερα: https://bit.ly/3mOQwGx
 
«Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπισή τους, μετά την ψήφιση των νέων κωδίκων, και η νομολογιακή εφαρμογή του» (Για συμμετέχοντες από τη Νότια Ελλάδα)
Διάρκεια: 15 ώρες
Παρέχονται 1 ECTS
Αιτήσεις μέχρι 14/11/2020
Έναρξη: 27/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνη: Μαρία Καϊάφα-Γκμπάντι, Καθηγήτρια Τμ. Νομικής
Περισσότερα: https://bit.ly/3mUIonV
 
«Έγκλημα στον Κυβερνοχώρο»
Διάρκεια: 40 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 27/11/2020
Έναρξη: 28/11/2020
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ιωάννης Ιγγλεζάκης, Καθηγητής Νομικής
Περισσότερα: https://bit.ly/3mUFgbF
 
«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ειδικής αγωγής στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της καθημερινότητας ατόμων με επίκτητες και αναπτυξιακές διαταραχές» Μοριοδοτούμενο
Διάρκεια: 360 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 20/12/2020
Έναρξη προγράμματος: 11/01/2021
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Παναγιώτης Μπαμίδης, Kαθηγητής Τμ. Ιατρικής
Περισσότερα: https://bit.ly/2I36lu6
 
«Κινηματογραφικά Είδη: θεωρία και ιστορία»
Διάρκεια: 60 ώρες
Αιτήσεις μέχρι 10/01/2021
Έναρξη: 15/01/2021
Επιστημονικά Υπεύθυνη:
Δέσποινα Κακλαμανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Κινηματογράφου
Περισσότερα: https://bit.ly/2Jswkfi
 
«Εισαγωγή στην Ελληνική Παλαιογραφία και Κωδικολογία»
Διάρκεια: 26 ώρες
Παρέχονται: 2,5 ECTS
Αιτήσεις μέχρι 25/02/2021
Έναρξη: 29/06/2021
Επιστημονικά Υπεύθυνος: Ηλίας Ταξίδης, Αν. Καθηγητής Τμ. Φιλολογίας
Περισσότερα: https://bit.ly/3mRHclu
 
Πληροφορίες:
http://www.diaviou.auth.gr/
https://www.facebook.com/AUThKEDIVIM
https://twitter.com/auth_kedivim
https://www.instagram.com/kedivim_auth
 
  

Πληροφορίες-επικοινωνία
Υπεύθυνος επικοινωνίας: 
Ελπίς Βιάννη
Τ: 
2310 996871
Συνημμένα αρχεία